Smart contracts

View the Balanced smart contracts:

Smart contract addresses

Loans

cx66d4d90f5f113eba575bf793570135f9b10cece1

Staking

cx43e2eec79eb76293c298f2b17aec06097be606e0

Dividends

cx13f08df7106ae462c8358066e6d47bb68d995b6d

Reserve

cxf58b9a1898998a31be7f1d99276204a3333ac9b3

DAO fund

cx835b300dcfe01f0bdb794e134a0c5628384f4367

Rewards

cx10d59e8103ab44635190bd4139dbfd682fa2d07e

DEX

cxa0af3165c08318e988cb30993b3048335b94af6c

Governance

cx44250a12074799e26fdeee75648ae47e2cc84219

Oracle

cxe647e0af68a4661566f5e9861ad4ac854de808a2

Staked ICX (sICX)

cx2609b924e33ef00b648a409245c7ea394c467824

Balanced Dollars (bnUSD)

cx88fd7df7ddff82f7cc735c871dc519838cb235bb

Balance Tokens (BALN)

cxf61cd5a45dc9f91c15aa65831a30a90d59a09619

Balance worker tokens (BALW)

cxcfe9d1f83fa871e903008471cca786662437e58d